Najkrócej mówiąc, szafy na mapy służą do przechowywania... map. To znaczy, tak wynikałoby z ich nazwy. W rzeczywistości jednak w tzw. szafach na mapy przechowuje się również wiele innych rzeczy, które na ogół są cienkie i mają stosunkowo dużą powierzchnię. I tak w wydziałąch geodezji urzędów administracji terenowej, czy na przykład w zakładach wodociągów szafy z cienkimi szufladami używane są do podkładów geodezyjnych. W bibliotekach używa się je do starych map, ale również - rysunków, szkiców. W muzeach metalowe szafy na mapy oprócz map mogą zawierać dzieła sztuki ludowej takie jak: wycinanki, serwety, obrusy, chusty, sztandary... Jak więc widać, szafy te spotkać można w bardzo wielu, często dosyć zaskakujących miejscach. I nie bez znaczenia jest przy tym fakt, że jak inne meble metalowe, szafy na mapy potrafią oprzeć się i złodziejom i pożarom. No, przynajmniej do pewnego momentu.